Halaman

Jumat, 01 November 2013

Sastra Melayu Klasik "Hikayat Patani"Bismillahirrahmanirrahiim.
         Inilah suatu kisah yang diceritakan oleh orang tua-tua, asal raja yang berbuat negeri Patani Darussalam itu. Adapun raja di Kota Maligai itu namanya Paya Tu Kerub Mahajana. Maka Paya Tu Kerub Mahajana pun beranak seorang laki-laki, maka dinamai anakanda baginda itu Paya Tu Antara. Hatta berapa lamanya maka Paya Tu Kerub Mahajana pun matilah. Syahdan maka Paya Tu Antara pun kerajaanlah menggantikan ayahanda baginda itu. Ia menamai dirinya Paya Tu Naqpa. Selama Paya Tu Naqpa kerajaan itu sentiasa ia pergi berburu.

          Pada suatu hari Paya Tu Naqpa pun duduk diatas takhta kerajaannya dihadap oleh segala menteri pegawai hulubalang dan rakyat sekalian. Arkian maka titah baginda: "Aku dengar khabarnya perburuan sebelah tepi laut itu terlalu banyak konon." Maka sembah segala menteri: "Daulat Tuanku, sungguhlah seperti titah Duli Yang Mahamulia itu, patik dengar pun demikian juga." Maka titah Paya Tu Naqpa: "Jikalau demikian kerahkanlah segala rakyat kita. Esok hari kita hendak pergi berburu ke tepi laut itu." Maka sembah segala menteri hulubalangnya: "Daulat Tuanku, mana titah Duli Yang Mahamulia patik junjung." Arkian setelah datanglah pada keesokan harinya, maka baginda pun berangkatlah dengan segala menteri hulubalangnya diiringkan oleh rakyat sekalian. Setelah sampai pada tempat berburu itu, maka sekalian rakyat pun berhentilah dan kemah pun didirikan oranglah. Maka baginda pun turunlah dari atas gajahnya semayam didalam kemah dihadap oleh segala menteri hulubalang rakyat sekalian. Maka baginda pun menitahkan orang pergi melihat bekas rusa itu. Hatta setelah orang itu datang menghadap baginda maka sembahnya: "Daulat Tuanku, pada hutan sebelah tepi laut ini terlalu banyak bekasnya." Maka titah baginda: "Baiklah esok pagi-pagi kita berburu"

          Maka setelah keesokan harinya maka jaring dan jerat pun ditahan oranglah. Maka segala rakyat pun masuklah ke dalam hutan itu mengalan-alan segala perburuan itu dari pagi-pagi hingga datang mengelincir matahari, seekor perburuan tiada diperoleh. Maka baginda pun amat hairanlah serta menitahkan menyuruh melepaskan anjing perburuan baginda sendiri itu. Maka anjing itu pun dilepaskan oranglah. Hatta ada sekira-kira dua jam lamanya maka berbunyilah suara anjing itu menyalak. Maka baginda pun segera mendapatkan suara anjing itu. Setelah baginda datang kepada suatu serokan tasik itu, maka baginda pun bertemulah dengan segala orang yang menurut anjing itu. Maka titah baginda: "Apa yang disalak oleh anjing itu?" Maka sembah mereka sekalian itu: "Daulat Tuanku, patik mohonkan ampun dan karunia. Ada seekor pelanduk putih, besarnya seperti kambing, warna tubuhnya gilang gemilang. Itulah yang dihambat oleh anjing itu. Maka pelanduk itu pun lenyaplah pada pantai ini."

                Setelah baginda mendengar sembah orang itu, maka baginda pun berangkat berjalan kepada tempat itu. Maka baginda pun bertemu dengan sebuah rumah orang tua laki-bini duduk merawa dan menjerat. Maka titah baginda suruh bertanya kepada orang tua itu, dari mana datangnya maka ia duduk kemari ini dan orang mana asalnya. Maka hamba raja itu pun menjunjungkan titah baginda kepada orang tua itu. Maka sembah orang tua itu: "Daulat Tuanku, adapun patik ini hamba juga pada kebawah Duli Yang Mahamulia, karena asal patik ini duduk di Kota Maligai. Maka pada masa Paduka Nenda berangkat pergi berbuat negeri ke Ayutia, maka patik pun dikerah orang pergi mengiringkan Duli Paduka Nenda berangkat itu. Setelah Paduka Nenda sampai kepada tempat ini, maka patik pun kedatangan penyakit, maka patik pun ditinggalkan oranglah pada tempat ini." Maka titah baginda: "Apa nama engkau?". Maka sembah orang tua itu: "Nama patik Encik Tani." Setelah sudah baginda mendengar sembah orang tua itu, maka baginda pun kembalilah pada kemahnya.Dan pada malam itu baginda pun berbicara dengan segala menteri hulubalangnya hendak berbuat negeri pada tempat pelanduk putih itu.

                Setelah keesokan harinya maka segala menteri hulubalang pun menyuruh orang mudik ke Kota Maligai dan ke Lancang mengerahkan segala rakyat hilir berbuat negeri itu. Setelah sudah segala menteri hulubalang dititahkah oleh baginda masingmasing dengan ketumbukannya, maka baginda pun berangkat kembali ke Kota Maligai. Hatta antara dua bulan lamanya, maka negeri itu pun sudahlah. Maka baginda pun pindah hilir duduk pada negeri yang diperbuat itu, dan negeri itu pun dinamakannya Patani Darussalam (negeri yang sejahtera). Arkian pangkalan yang di tempat pelanduk putih lenyap itu (dan pangkalannya itu) pada Pintu Gajah ke hulu Jambatan Kedi, (itulah. Dan) pangkalan itulah tempat Encik Tani naik turun merawa dan menjerat itu. Syahdan kebanyakan kata orang nama negeri itu mengikut nama orang yang merawa itulah. Bahwa sesungguhnya nama negeri itu mengikut sembah orang mengatakan pelanduk lenyap itu. Demikianlah hikayatnya.
Sumber: Hikayat Seribu Satu Malam


#################################

Sinopsis

                Alkisah terdapat suatu kerajaan yang di kuasai oleh raja Paya Tu Kerub Mahajana.Setelah raja tersebut meninggal, ia digantikan anaknya, yaitu Paya Tu Naqpa.  Paya Tu Naqpa adalah seseorang raja yang suka berburu. Suatu hari ia mendengar berita bahwa daerah tepi laut mempunyai banyak binatang untuk diburu. Lalu paya tu naqpa pun pergi ke daerah sana dengan beberapa hulu balangnya untuk berburu. Namun, tak ada satupun binatang yang nampak oleh rombongan raja tersebut. Kemudian dua jam lamanya,anjing rombongan tersebut menggonggong, lalu raja bertanya tanya apa yang di gonggong oleh anjing itu. Ternyata adalah rusa putih yang gilang gemilang warnanya. Tetapi rusa itu berlari ke suatu arah dan hilang lah rusa tersebut.

                     Rombongan raja pun berusaha mengejar tetapi tak ada rusa yang dicari, namun raja bertemu dengan sebuah rumah sepasang suami istri. Lalu si lelaki tersebut menceritakan asal muasal tempat yang ada rusa putihnya tersebut. Setelah mendengar cerita si lelaki, raja pun tertarik untuk memindahkan negerinya ke sana, selama dua bulan, selesailah negeri tersebut, dan dinamakan,  Patani Darussalam. Yang berarti negeri yang  sejahtera. Beberapa tahun lamanya Paya Tu Naqpa bertahta, datang lah suatu penyakit berat yang menyerangnya. Tak ada satu tabib pun yang dapat mengobatinya. Lalu raja pun mengeluarkan pengumuman melalui anak buahnya,  yaitu siapa yang bisa mengobati penyakit raja , maka ia akan diambil sebagai menantu. Tak lama kemudian, datanglah Syekh Sa’id untuk menyembuhkan raja, tetapi dengan syarat raja akan menganut agama Islam jika raja sembuh.Lalu raja pun menerima perjanjian tersebut. Tujuh hari lamanya raja di obati, maka penyakit rajapun hilang, tetapi ia melanggar janji nya kepada Syekh Sa’id, raja enggan memeluk agama Islam. Setelah dua tahun lamanya, ternyata penyakit raja datang lagi, lalu raja meminta Syekh Sa’id untuk mengobatinya, dan aja berkata akan sungguh sungguh melaksanakan janji nya, lalu dengan kemuliaan hati Syekh Sa’id mengobati raja tersebut. Setelah dua bulan, sembuhlah penyakit raja tersebut. Tetapi lagi lagi raja melanggar janjinya itu.

                           Setahun sesudah itu, raja didatangi sakit itu lagi, bahkan lebih parah, raja pun memanggil Syekh Sa’id untuk mengobatinya, tetapi Syekh Sa’id ingin benar benar raja menepati janjinnya itu, jikalau tidak,raja tidak akan diobati lagi oleh Syekh Sa’id tersebut. Setelah duapuluh hari lamanya, maka sembuhlah penyakit raja tersebut.Lalu kemudian , raja pun memanggil Syekh Sa’id untuk mengajarkan untuk masuk  Islam.Lalu raja diajarkan membaca kalimat syahadat, lalu Syekh Sa’id mengganti nama raja dengan sultan Ismail Syah Zilullah Fi I’alam. Lalu ketiga anaknya pun berganti nama pula agar makin terasa sempurna keIslamannya. Kemudian raja menghadiahi Syekh Sa’id dengan harta yang banyak, namun Sy ekh Sa’id tak mau dan meminta untuk pulang ke negeri pasai nya. Tidak lama setelah itu, banyak pulalah rakyat yang masuk Islam. Mereka mendirikanshalat dan tidak makan babi lagi. Walaupun begitu, raja tetap melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan Islam.

#################################

Unsur Intrinsik

*  Tema :
Kerajaan  (Hal ini terlihat jelas dari cerita ini, karena cerita ini mengisahkan tentang sebuah kerajaan).

*  Watak utama :
Phaya Tu Antara (nama asal) / Phaya Tu Naqba (nama gelaran) / Raja Kota Mahligai / waris Phaya Tu Kerub Mahajana / Sultan Ismail Syah Zillullah Fil Alam

*  Watak lain :
·      Encik Tani (orang tua di tepi pantai / bekas pegawai Paduka Nenda Raja Kota Mahligai)
·      Syeikh Said (tabib yang merawat penyakit ganjil raja / pendakwah / orang Pasai)
·      sekalian bendahara, menteri, laksamana, temenggung, hulubalang (tiada nama khusus diberikan)
·      Syeikh Gambak / saudagar dari Minangkabau - dihukum bunuh kerana berniaga tembaga;
·      Abdul Mukmin / murid Syeikh Gambak - disemadikan di kubur Tuk Panjang
·      nakhoda selob / perahu dari Melaka (membawa dagangan berharga)
·      nakhoda wangkang Cina (pemberi hadiah sebutir peluru batu kepada Sultan)
·      Abdul Samad / tukang buat bedil berbangsa Rom
·      Kerub Picai Paina  /  Sultan Mudaffar Syah
·      Tunku Mahacai  /  Raja Aisyah - anakanda raja (nama sebelum sesudah Islam)
·      Mahacai Pailang  /  Sultan Manzur Syah
·      Tuk Besar / penyelenggara mayat

*  Latar tempat
Kota mahligai, istana, tepi laut, rumah buruk Encik Tani, Lancang, Pintu Gajah (pangkalan), Jambatan Kedi, kampung orang Pasai

* Alur
Alur yang digunakan adalah alur maju, karena cerita ini terus menceritakan tentangkejadian kedepannya dan bukan menceritakan tentang masa lalu.

*  Perwatakan
Tegas (raja, Syeikh Said), patuh / taat (pegawai istana, rakyat), tidak putus asa (raja, pemukul canang), amanah (raja, Syeikh Said, pegawai istana), bijaksana (Syeikh Said), sabar (Syeikh Said), berpandangan jauh (raja)

*  Nilai murni:  ketegasan, kepatuhan / ketaatan, kecekalan / kegigihan, amanah, kebijaksanaan, kesabaran, berwawasan

* Amanat
- kita hendaklah tegas dalam sesuatu pendirian
- kita hendaklah patuh / taat kepada pemerintah / pemimpin / raja (yang adil)
- kita hendaklah cekal / gigih dalam sesuatu ikhtiar / usaha
- kita hendaklah amanah dalam berjanji / menjalankan tugas
- kita janganlah curang / melanggar perintah / larangan pihak berkuasa
- kita hendaklah memiliki wawasan yang jelas

#################################

Unsur Ekstrinsik

1. Nilai Moral
a. Seorang syaikh yang mengajak raja dan para keluarganya masuk islam, dan bukan menyembah berhala. Serta dia tidak mengharap imbalan ketika menyembuhkan raja.
b. Perbuatan seorang raja yang ingkar janji untuk masuk islam, demi penyakitnya agarcepat sembuh.
c. Seorang yang berprilaku sombong dan angkuh karena menggap dirinya yang palingberkuasa.
d. Perbuatan seorang raja yang menganggap semua perbuatan dengan imbalan yangberupa harta.

2. Nilai agama
a. Seorang raja yang lebih menyembah berhala dibanding menyembah tuhan.
b. Perbuatan raja ketika ia menepati janjinya kepada syaikh untuk membawa agamaislam, maka dia pun masuk islam, tetapi perbuatan untuk menyembah berhala danmemakan babi pun masih dilakukannya.
c. Perilaku raja yang meremehkan janjinya untuk membawa agama islam kekehidupannya.

3. Nilai sosial
a. Seorang raja yang kurang membaur kepada rakyatnya, sehingga ketika ia sakit tak satupun orang yang ada di daerah negri itu mengacuhkannya.
b. Perilaku yang tidak bertanggung jawab membawa agama islam kepada rakyat danpara mentrinya

#################################

Istilah / Kata-Kata Sulit dalam Hikayat Patani

1. Anakanda : anak nya
2. Takhta : tempat duduk raja; kedudukan;kerajaan; kursi kerajaan (tempat duduk raja); singgasana; kekuasaan raja;
3. Arkian : sesudah itu; kemudian dr itu
4. Daulat : berkat kebahagiaan (yg ada pd raja); bahagia; tulah: mati ditimpa -- segala raja-raja yg ada;tuanku ya tuanku (arti sebenarnya: bahagialah tuanku);ber·dau·lat ark v berbahagia; bertuah. kekuasaan; pemerintaha
5. Patik : budak belian; hamba tebusan; amba (dipakai ketika berkata-kata dng raja):berdatang sembah ke hadapan Baginda.
6. Hatta : lalu ...; sudah itu lalu...; maka...;Pelanduk Artinya kijang kecil; kancil (ada beberapa macam spt -- anjing, -- batu, -- sedau);
7. Serokan : teluk kecil (di sungai atau di pantai laut); 2 parit di sawah dsb; selokan; susukan;terusan.
8. Tasik  : kawasan air yg luas yg dikelilingi oleh daratan; danau
9. Duli : kata kehormatan yg dipakai apabila berkata kpd raja atau berbicara ttg raja;baginda (spt -- Syah Alam; -- Tuanku; -- Yang Dipertuan); ke bawah -- Baginda, kpdBaginda; menjunjung -- , bersujud pd kaki Baginda; menyembah Baginda; menjunjungtitah Baginda
10. Merawa dan menjerat : duduk santai sambil mengerjakan sesuatu
11. Encik : kata sapaan (sebutan) untuk orang laki-laki atau perempuan yg sedangkedudukannya atau yg tidak dikenal
12. Hatta : lalu ...; sudah itu lalu...; maka...;maka hatta
13. Sakit merkah : sakit yang rasanya menjalar ke seluruh tubuh
14. Canang : gong kecil (untuk memberi alamat, menguar-uarkan pengumuman, dsb); besargong;
15. Syahdan : selanjutnya ...; lalu ... (biasanya dipakai pd permulaan cerita atau permulaanbab)
16. Syaikh : sebutan kpd orang Arab (terutama orang Arab keturunan sahabat Nabi); ulama besar jemaah mualim (pemimpin) orang-orang yg naik haji
17. Cakap : sanggup melakukan sesuatu; mampu; mempunyai kemampuan atau keberanianmelakukan sesuatu; berkuasa
18. Temenggung : jabatan pegawai tinggi di bawah bendahara;. sebutan bupati
19. Arkian : sesudah itu; kemudian dr itu
20. Patik : budak belian; hamba tebusan; amba (dipakai ketika berkata-kata dng raja): berdatang sembah ke hadapan Baginda
21. Karar barang : enang; tenteram; aman: hendaklah senantiasa -- hatinya; tetap tenang:
22. Bentara : pembantu raja yg bertugas melayani dan menyampaikan titah raja atau membawaalat-alat kebesaran kerajaan;

----------------------------

sumber : http://akhwatdhiya.blogspot.com/2012/11/sastra-melayu-klasik-hikayat-patani.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar